All posts tagged "vận động mạnh"

  • Trẻ em cần 10 phút vận động mạnh mỗi ngày

    Chỉ một chút tập thể dục cường độ mạnh hằng ngày có thể giúp trẻ em và trẻ vị thành niên giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tiểu đường. Nghiên cứu mới này đã xem xét...

    • Posted September 23, 2019
    • 0